Het toedienen van het H. Vormsel zal niet plaatsvinden op zaterdag 21 november 2020, maar wordt verschoven naar een nader te bepalen datum in 2021.