Misdienaar

Zondag 17 mei 10:00 uur:
Pontificale Hoogmis met bisschop Frans Wiertz, ter ere van St. Servaas in de St. Servaasbasiliek.
Aansluitend processie van de St. Servaas-basiliek naar de O.L. Vrouwebasiliek.

Dit jaar trekt de Servaas- of Stadsprocessie in haar huidige vormgeving voor de 50e keer door de stad.
Rondom de jaren zestig van de vorige eeuw dreigde er een eind te komen aan vele kerkelijke tradities. Ook de processies leken niet meer toekomstbestendig. Een processie-comité werd opgericht om in ieder geval de processie rondom de stadspatroon te bewaren en een stedelijk karakter te geven. Het zou een processie moeten worden waarin alle stadsdevoties zouden meetrekken. Uiteindelijk werd het de processie zoals wij die nu kennen: vertrekkend vanuit de dekenale basiliek door de binnenstad naar de oude basiliek. Servaos en Slevrouw dragen samen de onkosten rondom dit stedelijk gebeuren. Hulde aan het jubilerende processiecomité dat een eeuwenoude traditie wist te behouden en nieuw leven inblies!

Let op!
Vanwege de stadsprocessie vervalt in de O.L. Vrouwebasiliek de H. Mis van 11:30 uur.