De “Stichting Vrienden Onze Lieve Vrouwe Basiliek” werd opgericht bij akte op 28 juli 1999 en was destijds genaamd “ Stichting Renovatie Schatkamer “

Doelstelling is het werven van fondsen, jaarlijkse giften en donaties ten behoeve van het onderhoud van de O.L.V. Basiliek te Maastricht en ten behoeve van het realiseren van restauratieprojecten in het kerkgebouw, die buiten de financiële middelen van de Parochie vallen.

Het beleid is om actief financiële middelen te verwerven om het monumentale kerkgebouw in uitstekende conditie te houden en daarbij uiterste zorgvuldigheid te betrachten met betrekking tot de monumentale aspecten van het gebouw.

“Vrienden” van deze Stichting zijn mensen, die jaarlijks (minimaal 50 Euro) doneren voor dit doel. Projecten in het verleden zijn: renovatie schatkamer, de orgelluiken, de torens, en het schilderij “de Droom van Jacob”. Dit jaar staat de renovatie van de Merodekapel of wel de “Sterre der Zee” kapel centraal.

Om voor de Stichting Vrienden een breed draagvlak te creëren wordt jaarlijks een “Vriendenmiddag” georganiseerd. Deze zal dit jaar gehouden worden op 18 augustus a.s.

Het programma luidt als volgt:

  • een power point lezing met muziek over hoe het “Sterre der Zee beeld” in de Merodekapel terecht is gekomen door onze diaken dr. Régis de la Haye ;
  • een voordracht van onze kerkmeester de heer Jan Voorvelt (architect) inzake de restauratie;
  • een solist die met onze organist de middag opluistert;
    Aansluitend worden de vrienden uitgenodigd voor een hapje en een drankje.

Steeds weer wordt getracht nieuwe vrienden te vinden.
Als u de Sterre der Zee een warm hart toedraagt meldt u dan aan als vriend.

Wij verwelkomen u graag op 18 augustus op onze Vriendenmiddag.
Marianne van de Ven-Hesemans, voorzitter

Voor meer informatie mail naar vrienden@sterre-der-zee.nl en wij nemen contact met u op.