Op vrijdag 9 september om 14.30 uur zal in de kerk van St. Pieter Beneden weer het sacrament van de Zieken (Ziekenzalving) worden toegediend aan mensen die door ziekte of ouderdom verzwakt zijn en wat kracht/genade van “Boven” kunnen gebruiken. In dit sacrament mag u ervaren dat u er in deze moeilijke periode van uw leven niet alleen voor staat. Parochianen van St. Pieter en O.L.V. zijn hierbij van harte welkom, maar ook andere zieken en ouderen. De viering zal ongeveer een uur duren en vindt plaats in de kerk van St. Pieter Beneden.

Als u mee wilt doen: graag even doorgeven aan het parochiekantoor via info@parochiesintpieter.nl of tel. 3214694. Ook als u dit sacrament al eens ontvangen hebt, kunt u het opnieuw ontvangen. Ook dan even doorgeven dat u komt.