WJD-kruis in Maastricht – 31 oktober 2022

In 2023 vinden weer de Wereldjongerendagen plaats, ditmaal van 1 tot en met 6 augustus in Lissabon. Het is een ontmoeting van jongeren uit de hele wereld, die allemaal willen laten zien dat ze christenen zijn. De leeftijd om deel te mogen nemen is van 16 tot en met 30 jaar. Ben je nu 15 jaar, dan kun je volgend jaar ook mee.

Als startmoment gaat het Wereldjongerendagen kruis op tournee door de Nederlandse bisdommen. Het komt ook in Maastricht, op maandag 31 oktober, o.a in de basiliek van Onze Lieve Vrouw.

Het programma in Maastricht:
Aankomst kruis, vanuit Roermond rond 10.00 uur in Maastricht. Kruis blijft op keizer Karelplein bij St. Servaaskerk.
15.00 uur: rozenkrans van barmhartigheid.
15.30 uur: jongeren lopen met kruis naar de OLV basiliek

16.15-17.15 uur: op het OLV-plein muziek, getuigenis, gebed

17.15 -18.45 uur: kruis is binnen OLV basiliek; maaltijd deelnemers.
19.00 uur: H. Mis in OLV basiliek (vooravond Allerheiligen)
20.00-21.30 uur: Uur van Aanbidding, lofprijzing, muziek, en gebed

Je bent hartelijk welkom. Als je aan het programma wilt deelnemen, kun je je opgeven bij kapelaan John (mail: kapelaan@sterre-der-zee.nl).

Voor meer informatie ->  https://www.bisdom-roermond.nl/wjd