Kom met uw kinderen naar de avondmissen op Kerstavond speciaal voor gezinnen en kinderen.
Het worden mooie kerstvieringen. We gaan met de kinderen naar de kerststal en we zingen kerstliederen.

In de basiliek is een kersttafereel en zingt het kinderkoor Sjamaes.
In de kerk van Sint Pieter beneden voeren enkele kinderen een kerstspel op en zingt het kinderkoor (familiekoor).

In de Basiliek van Onze Lieve Vrouw
Zaterdag 24 december 2022 Kerstavond
18.30 uur  Gezinsmis met kersttafereel en m.m.v. kinderkoor Sjamaes

In de kerk van St. Pieter beneden
Zaterdag 24 december 2022 Kerstavond
19.00 uur   Gezinsmis met kerstspel en m.m.v. Familiekoor

Zie ook Kindje wiegen en Driekoningenstoet