Op 9 en 10 oktober 2021 viert de Basiliek het feest van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee.

Op zaterdag 9 oktober wordt de parochiële voetpelgrimage gehouden met het thema ‘Jozef, het vaderlijke hart naast Maria’. De voettocht begint om 9.15 uur in de kapel Sterre der Zee van Winthagen (Voerendaal) en komt aan in de kapel van de Sterre der Zee in Maastricht rond 17.00 uur. Daarna is een ontvangst in de parochiezaal of kruisgang. Raadpleeg voor de deelname de website!

Eveneens op zaterdag 9 oktober is een viering voor zieken en gehandicapten in de Basiliek met Grote Bidweg om 14.30 uur.  Deze viering wordt in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim georganiseerd b.g.v. 100 jaar Limburgse Bedevaarten. Als de omstandigheden het toelaten, zullen wij met een kaarsjesprocessie (zoals in Lourdes) achter het genadebeeld van de Sterre der Zee de aloude Bidweg lopen. De mensen die niet mobiel genoeg zijn, zullen in de Basiliek ‘zittend’ de Bidweg gaan. Na terugkeer in de Basiliek is de zegen met het Allerheiligste van de zieken en gehandicapten.

Op zondag 10 oktober is om 11.00 uur de pontificale hoogmis met Mgr. Delville, bisschop van Luik, met het genadebeeld van de Sterre der Zee.