BarmhartigheidOp maandag 21 maart, in de Goede Week, om 19:00 uur, vindt in onze basiliek een Viering van de Barmhartigheid plaats, voor beide parochies Onze Lieve Vrouw en Sint-Pieter. De dienst begint met een lichtprocessie door de kruisgang, waarbij wij ook door de Heilige Deur trekken, en langs het beeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, “moeder van barmhartigheid” (mater misericordiae). In de viering klinken orgelcomposities op het thema van de barmhartigheid, en er wordt gebeden en gezongen. Carlos Martinez Celis, “missionaris van de barmhartigheid”, houdt een overweging. Deze viering is ook bedoeld als boeteviering met biechtgelegenheid. Er is na afloop ruim tijd om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.