Vastenactie project 2022: Een thuis voor kinderen!

De Vastenactie van dit jaar richt zich op het Pope Francis Home.

zie voor meer informatie:

Vastenactie flyer 2022

en

Vastenactie bijlage 2022

 

Uw bijdrage graag op ons bankrekeningnummer:
Bankrekeningnummer NL05 ABNA 0640 1831 07
t.n.v. Kerk & Wereld van OLV Sterre der Zee en Sint Pieter
o.v.v. Vastenactie 2022 of
via de vastenactiezakjes en het offerblok achter in de kerk

Kerk & Wereld