Kerk en Wereld

Vastenactie Project 2021

Goede leefomstandigheden zijn lang niet altijd vanzelfsprekend!

Ben je bij voorbeeld geboren in Katukapally, district Khamman, deelstraat Andhra Pradesh in India, dan is de kans groot dat je er minder goed voor staat. En dat is dan nog een understatement! En ook nu zijn het weer vooral de kinderen, die de dupe zijn.
Nu is er daar een organisatie, geleid door de Paters Jezuïten (het Loyola Institute for Tribal Development Society, het LITDS), die zich het lot van arme mensen in de binnenlanden van India aantrekt. En meer specifiek in Katukapally. De Paters daar zetten zich met hart en ziel in voor verbetering van het onderwijs, de gezondheidszorg en de leefomstandigheden. Waardoor er voor de jongeren meer kansen op een betere toekomst ontstaan.
Father Yesuratnam, de leider van het LITDS, heeft daarom dringend behoefte aan financiële middelen om de honderden kinderen van de basisschool passend onderwijs te kunnen geven.


En er is geld nodig om vier beroepsopleidingen te kunnen voorzien van de noodzakelijke leermiddelen: PC’s voor de computeropleiding, medisch lesmateriaal voor ziekenhuis- en thuisverpleging, naaimachines voor de opleiding tot kleermaker/naaister en spullen voor een monteurscursus. Deze groep opleidingen biedt reële kansen op werk, op een baan, zeker in dit deel van India.
Daar willen wij toch graag een handje bij helpen! En liefst een flinke hand! En dat kan zo makkelijk nl. door een bijdrage aan de Bisschoppelijke Vastenactie 2021. Via Bankrekeningnr. NL05ABNA0640183107 ovv Vastenactie, of via de vastenzakjes en het offerblok achter in de kerk. De Indiase kinderen zijn u zo dankbaar!

 

 

zie ook:
speciale bijlage vastenactie 2021 DEF

Kerk & Wereld van OLV Sterre der Zee en Sint Pieter
Bankrekeningnummer NL05ABNA0640183107
o.v.v. Vastenactie 2021
of via de vastenactiezakjes en het offerblok achter in de kerk.