Helpt u de Dovenzorg Malawi door in het kader van de Vastenactie 2020 een bijdrage te storten op banknummer NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. OLV Sterre der Zee en St. Pieter o.v.v. Vastenactie.

Project Green Malata in Malawi

De Stichting Dovenzorg Malawi (SDM) is al vele jaren actief voor drie dovenscholen in het zuiden van Malawi. Geïnspireerd door het werk van broeder Wladimir (Henk van Heck) van de broeders van Maastricht (Beyart). Broeder Henk vertrok op 50-jarige leeftijd naar Malawi om daar, samen met een aantal medebroeders, les te gaan geven op de dovenscholen. Met name de dovenschool Mountainview kon door zijn inspanningen worden gerealiseerd.

Zijn belangrijke werk is diverse malen bezocht door bestuursleden van de Stichting Dovenzorg Malawi, gevestigd in St. Michielsgestel. Zij hebben zelf kunnen ervaren en vaststellen dat financiële hulp van buiten dringend gewenst was.

Bij hun laatste bezoek in 2016 sprak broeder Henk zijn grote zorg uit over de voortgang van zijn werk voor het onderwijs aan doven. Vanuit de Stichting is hem toen blijvende steun toegezegd. Drie weken later overleed broeder Henk. Hij is begraven in zijn geliefd Malawi bij ‘zijn’ mensen.

Tijdens dit bezoek bleek de noodzaak om dove leerlingen meer kansen te bieden. Een beroepsopleiding was te realiseren bij de Stichting Green Malata, een trainingscentrum waar weeskinderen en kansloze jongeren een opleiding kunnen volgen tot vakman of vakvrouw.

Samen met de Franciscusparochie uit Veghel (waar broeder Henk geboren is) hebben SDM en Green Malata een aanvraag gedaan bij de Bisschoppelijke Vastenactie om dit project als eigen doel te ondersteunen. De parochies van O.L.V. Tenhemelopneming en Sint-Pieter sluiten zich van harte aan bij dit belangrijke project.

Werkgroep Kerk en Wereld OLV Tenhemelopneming en Sint Pieter