VASTEN ACTIE 2019: UITBREIDING ROBERTUS KLINIEK

De parochies Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee en Sint Pieter hebben als doel van de Vastenactie 2019: de ondersteuning van de Robertus Kliniek te Sentani in Papua Indonesiƫ. Op het kloosterterrein van de Maastrichtse missionaris, Pater Nico Dister OFM, is sinds 2015 een bescheiden medische hulppost ingericht. De kliniek staat onder de inspirerende leiding van dr. Maria Carolina, geboren in Papua. De Robertus Kliniek voorziet in een grote vraag naar medische hulp. Pater Nico Dister heeft meer dan 200 wees-en straatkinderen onder zijn hoede. Bovendien kan ook de lokale bevolking gebruik maken van deze kliniek. De mensen aldaar zijn arm en kunnen medische hulp niet of nauwelijks betalen. Dr. Maria Carolina helpt hen GRATIS. Medicijnen, medische apparatuur, voorlichting en medische hulpmiddelen zijn nodig. Hiervoor is de vastenactie 2019 bestemd.

Kerk en Wereld, bankrekeningnummer NL05ABNA0640183107 o.v.v. Vastenactie 2019 of via de vastenactie-zakjes en het offerblok achter in de basiliek.

In een korte film laat Maria Carolina de kliniek zien en vertelt zij over haar werk. Bekijk de film: