• 9:00 uur Plechtige gezongen lauden
  • 10:00 uur Pontificale Hoogmis, hoofdcelebrant mgr. Frans Wiertz, bisschop van Roermond. Met wijding van de ‘kroedwösj’.
  • aansluitend Slevrouwe-tuurtsjes met koffie in de kruisgangen en pandhof. Presentatie van de schilderijen en zeefdrukken van de Slevrouwe-torens, geschilderd door Chrit Rousseau.
  • 15:00 uur Gebedsdienst tot sluiting van de Bijbelmarathon
  • 17:00 uur Engelstalige H. Mis in de crypte

 

Hoewel we ook dit jaar weer zullen zorgdragen voor de kroedwösj, nodigen wij u van harte uit uw eigen kroedwösj mee te brengen om deze tijdens de Hoogmis te laten zegenen. Door hier samen in te voorzien hopen wij voldoende voorraad te hebben, zodat we niemand teleur hoeven te stellen.