• 9:00 uur Plechtige gezongen lauden
  • 10:00 uur Pontificale Hoogmis, hoofdcelebrant mgr. Everhard de Jong, hulpbisschop van Roermond. Met wijding van de ‘kroedwösj’.
  • aansluitend Slevrouwe-tuurtsjes met koffie in de kruisgangen en pandhof.
  • 19:00 uur Start lichtprocessie vanuit de kerk van St. Pieter Beneden naar de Lourdesgrot waar de dag wordt afgesloten met de completen.
Hoewel we ook dit jaar weer zullen zorgdragen voor de kroedwösj, nodigen wij u van harte uit uw eigen kroedwösj mee te brengen om deze tijdens de Hoogmis te laten zegenen. Door hier samen in te voorzien hopen wij voldoende voorraad te hebben, zodat we niemand teleur hoeven te stellen.