Volgens diverse rapporten, van Kerk in Nood en van andere instituten, neemt de vervolging omwille van geloof toe. Ook in 2020 vragen wij aandacht voor de geloofsvrijheid van allen, in het bijzonder van de meest vervolgde groep, de christenen, door op woensdag 25 november de Onze Lieve Vrouw Basiliek rood aan te lichten.