dragersgilde-beeldToen het beeld van de Sterre der Zee nog bij de Minderbroeders in hun klooster in de Sint Pieterstraat stond, trok het ieder jaar op Tweede Paasdag mee met een processie. De traditie, in de loop van de 19e eeuw in onbruik geraakt, werd op Paasmaandag 17 april 1933, toen onze kerk tot basiliek verheven werd, op initiatief van “vader-bisschop” mgr. Lemmens nieuw leven ingeblazen. Onze bisschop, mgr. Wiertz, zal dit jaar in de hoogmis van 10.00 uur voorgaan, en daarna de processie leiden.