Miguel2
Op 21 mei zal de Bisschop van Roermond mgr. Frans Wiertz aan onze kapelaan Miguel Pascual Coello door gebed en handoplegging de priesterwijding toedienen. Dit zal gebeuren op zaterdag 21 mei om 10:30 uur tijdens een pontificale Eucharistieviering in de Sint Christoffelkathedraal van Roermond.

De dag hierna viert hij in de parochies van de Sterre der Zee en St. Pieter zijn Eerste Heilige Mis.
De plechtigheid zal plaatsvinden op zondag 22 mei om 11:15 uur in de kerk van Sint Pieter Beneden.
Na deze H. Mis trekken we in een feestelijke cort├Ęge van St. Pieter naar de Slevrouwe. Hier krijgt iedereen de gelegenheid om in de kruisgangen (of bij goed weer in de pandtuin) de neomist te feliciteren.
We sluiten de dag om 16:00 uur af met een feestelijk Maria Lof in de basiliek van Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee.

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze vreugderijke vieringen!