Musica Sacra 2017: ‘IN HET BEGIN’

Schola Maastricht o.l.v. Hans Heykers

Dat de mens steeds weer opnieuw kan beginnen is een teken van de aan hem toegekende vrijheid door de schepper. In dit concert gregoriaanse muziek waarin het joods-christelijke scheppingsverhaal centraal staat, met daarnaast gezangen over Jezus als de ‘nieuwe mens’, de roeping van de apostelen, en het ‘fiat’ (het ‘ja-woord’) van Maria als teken van vrijheid.

Voor meer informatie en kaartverkoop: http://www.musicasacramaastricht.nl/