Zaterdag 2 februari is het feest van Maria Lichtmis. In de basiliek is om 9.30 uur een feestelijke H. Mis met kaarsenprocessie.

2 februari is ook de Wereld-gebedsdag voor het Godgewijde leven, de Dag van de Religieuzen. ’s Avonds zal de nieuwe bisschop, mgr. Harrie Smeets, in de basiliek voorzitten in de Vesperdienst om 16:30 uur en om 17:00 uur voorgaan in de Engelstalige Mis.