De Verdiepingscommissie van de Broederschap van O.L. Vrouw Sterre der Zee organiseert op dinsdag 17 januari 2017 in de Broederschapskamer, Achter de Comedie 14 te Maastricht, een lezing over één van de meest kenmerkende tradities in de Maastrichtse geloofscultuur, namelijk de eeuwenoude Bidweg van Maastricht.
Diaken Régis de la Haye is bereid gevonden om op te treden als gastspreker. Gezien zijn achtergrond als historicus zal hij natuurlijk ingaan op de rijke geschiedenis van de Bidweg. Daarbij zullen de legendes die aan de Bidweg zijn verbonden, niet ontbreken. Ook zal hij een blik werpen op de toekomst van de Bidweg, waarbij een link naar de app Maria Bereikbaar voor de hand ligt.
De lezing van diaken De la Haye zal bestaan uit een inleiding, met na de pauze gelegenheid tot het stellen van vragen en verdere wisseling van gedachten.

Het programma ziet er als volgt uit:
19:30 – 19:45 uur Ontvangst met koffie en thee
19:45 – 20:30 uur Inleiding door diaken Régis de la Haye (eerste gedeelte)
20:30 – 20:45 uur Pauze
20:45 – 21:15 uur Vragen / discussie (tweede gedeelte)
21:15 – 21:30 uur Afsluiting

Iedereen, ook niet-leden van de broederschap, is van harte welkom.
Om organisatorische redenen, graag aanmelding onder vermelding van het aantal personen per e-mail naar LucVosters@ziggo.nl, of telefonisch via 06 819 11 641.