Bij onze zusterparochie St. Pieter wordt op Goede Vrijdag de meer ingetogen “Kruisentocht” gelopen.
Deze start om 18.30 uur start vanuit de kerk Sint Pieter Beneden. Tijdens de tocht worden overwegingen uitgesproken en wordt gezongen. U kunt op ieder moment aansluiten.