Zondag 30 december, Heilige Familie

Missen op de gewone tijden: 9.00 uur, 10.00 uur, en 11.30 uur.

Dinsdag 1 januari, Nieuwjaar

11.00 uur: Hoogmis, gevolgd door de Nieuwjaarsreceptie in de pastorie

Zaterdag 5 januari

17.00 uur: Driekoningenstoet door het Stokstraatkwartier

Zondag 6 januari, Driekoningen

Missen op de gewone tijden: 9.00 uur, 10.00 uur, en 11.30 uur.