Actie kerkbalans 2020

We danken heel hartelijk alle mensen die onze parochies in het actiejaar 2019 geldelijk ondersteund hebben met een eenmalige of een periodieke overschrijving. 

Mogen wij de mensen, die zich hadden voorgenomen aan de actie deel te nemen, maar dit om welke reden dan ook vergeten zijn, vragen wel mee te doen in 2020?

Eind januari krijgen parochianen per brief een persoonlijke uitnodiging hiervoor. Met “Geef voor je kerk” laat u merken dat u geeft om uw kerk!

Kerkbijdrage Sint Pieter: NL41 SNSB 0858 2429 07, t.n.v. parochie H. Petrus;

Kerkbijdrage Onze Lieve Vrouw: NL73 INGB 0001 0545 51, t.n.v. RK O.L. Vrouw Tenhemelopneming.

De kerkbesturen