Op zondag 24 januari a.s. zal deken mgr. M. Hanneman van Maastricht mgr. Jan Vries installeren als nieuwe pastoor van de Slevrouwe.
Dit zal gebeuren tijdens een plechtige Hoogmis om 15:00 uur in de basiliek. Aan zijn zijde zal diaken Miguel Pascual Coello voorgesteld worden als kapelaan.
De Mis zal worden opgeluisterd door het Basilicakoor o.l.v. Hans Leenders.
Voorafgaand aan de H. Mis zullen de heren met een feestelijke stoet worden afgehaald van de pastorie aan het O.L. Vrouweplein.

De week hierna zullen pastoor Vries en kapelaan Pascual Coello geïnstalleerd worden in de parochie van St. Pieter. Dit gebeurt tijdens een plechtige Hoogmis op zondag 31 januari om 15:00 uur in de kerk van St. Pieter beneden.

Jan Vries

Mgr. Jan Vries, nieuwe pastoor van de Slevrouwe en St. Pieter

Miguel

Diaken Miguel Pascual Coello, de nieuwe kapelaan.

Mgr. Jan Vries, tot op heden rector van het Grootseminarie Rolduc, en de Spaanse diaken Miguel Pascual Coello, die 21 mei 2016 tot priester wordt gewijd, zijn samen met de beide kerkbesturen druk bezig om hun start in beide parochies vlekkeloos te laten verlopen.
Pastoor Ben Janssens en diaken R├ęgis de la Haye zullen ook deel uit maken van het nieuwe pastorale team.

De nieuwe pastoor en zijn kapelaan zullen na hun installatie hun intrek nemen in de pastorie gelegen aan het O.L. Vrouweplein 7. Het parochiekantoor op Sint Pieter blijft functioneren zoals voorheen. De pastoor zal hier ook bepaalde dagen van de week aanwezig zijn.
Qua H. Missen zal vanaf januari niets veranderen voor beide parochies. Pastoor Vries zal afwisselend het ene weekend de Missen celebreren op Sint Pieter (zaterdag en zondag, Boven en Beneden) en de andere week zal hij de H. Missen in de Slevrouwe opdragen. Voor de overige diensten zullen de andere leden van het pastorale team zorg dragen. Daarnaast zal mgr. Vries een dag in de week werkzaam blijven als officiaal van de kerkelijke rechtbank te Roermond.
Wij heten beide heren van harte welkom in onze mooie parochie en zien uit naar een vruchtbare samenwerking met hen!