Zondag 1 januari vieren we om 11:00 uur een plechtige Hoogmis in de Slevrouwe.
Aansluitend vindt in de pastorie een nieuwjaarsreceptie plaats, waar u de gelegenheid krijgt elkaar een zalig nieuwjaar toe te wensen.

U bent van harte welkom.