Op 10 oktober vieren wij weer het feest van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee.

9:00 uur: Plechtige Lauden (gezongen ochtendgebed)

10:00 uur: Plechtige Hoogmis, hoofdcelebrant Vader Abt Ad Lenglet, van klooster Benedictusberg Mamelis in Vaals.

15:00 uur: Plechtig Maria-Lof met Ziekenzegening
Hiervoor zijn alle Maastrichtse verzorgingshuizen aangeschreven, maar wie wil kan ook op eigen gelegenheid komen. In deze viering wordt Maria Sterre der Zee geëerd, en krijgen alle zieken de zegen met het Allerheiligste.

19:00 uur: Grote bidweg met het Genadebeeld van de Sterre der Zee
De Bidweg volgt de eeuwenoude route, en zal bij drie plekken onderweg een korte halte inlassen van bezinning en gebed.

De Bidweg heeft een zeer oude geschiedenis. Ze is ontstaan bij de paters Franciscanen, die traditioneel op Paasmaandag, vanuit hun klooster aan de Sint-Pieterstraat (het huidige archiefgebouw) een grote processie hielden met het Mariabeeld, dat later Sterre der Zee werd genoemd. Het was toen een bid- en boetetocht, die al snel een zeer groot succes kende: in 1608 deden er 6.000 mannen mee, vrouwen en kinderen niet meegeteld; in 1611 telde men 19 à 20.000 pelgrims. Daarbij moet men bedenken dat Maastricht in 1611 ongeveer 12.400 inwoners telde.
Deze processie van Paasmaandag was de voorloper van de heden nog bestaande bidweg. Toen het beeld nog in de franciscanenkerk aan de Sint-Pieterstraat stond, ging men door de Heidenstraat, linksaf de Witmakersstraat in, rechtsaf door de Kapoenstraat, de Sint Jacobstraat, rechtsaf door de Bredestraat tot aan het huidige Onze Lieve Vrouweplein, en langs de Bisschopsmolen over de Stenenbrug terug naar de Minderbroederskerk.
Vanaf 1700, toen het nieuwe Minderbroedersklooster was gebouwd op de huidige Minderbroedersberg, moest de route aangepast worden. Men liep via de Tongersestraat, linksaf de Bouillonstraat in, verder via Papenstraat en Bredestraat naar het huidige Onze-Lieve-Vrouweplein en vandaar via de Cortenstraat, de Witmakersstraat, de Kapoenstraat en de Lenculenstraat weer terug naar het franciscanenklooster.
Tegenwoordig, nu het genadebeeld in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek staat, volgt de Bidweg de route: Onze-Lieve-Vrouweplein, Cortenstraat, Witmakersstraat, Kapoenstraat, Lenculenstraat, Bouillonstraat, Papenstraat, Bredestraat, Onze Lieve Vrouweplein, en terug naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De lus die nu wordt gemaakt via de Lenculenstraat en de Bouillonstraat dateert dus uit de tijd van het tweede Minderbroedersklooster.

Vanaf 1943 werden op verschillende plaatsen langs de bidweg, op hoeken van straten en in gevels van huizen, Mariabeelden ingemetseld. Initiatiefnemer van dat project was E.J.H.M. Tilmans, kapelaan van de Onze Lieve Vrouw van 1930 tot 1948. Een aantal beelden zijn van de de hand van beeldhouwer Charles Vos.