9:30 uur: Plechtige H. Mis met de Broederschap van O.L. Vrouw Sterre der Zee