Namens Pastoor Vries en Kapelaan Miguel willen wij u en uw (klein)kinderen graag uitnodigen voor de Familiemis van Pasen op Paaszondag 27 maart a.s. om 11:30 uur.
Tijdens deze H. Mis zullen de lezingen meer gericht zijn op de kinderen en worden de kinderen ook op verschillende momenten tijdens de mis uitgenodigd deel te nemen.

Na de mis kunnen de kinderen paaseieren zoeken in de Pandtuin van de kerk.
Wij hopen u en uw (klein)kinderen welkom te mogen heten!

find-us-on-facebook-logosWij staan ook op Facebook