Proficiat, kapelaan John!

Wij wensen kapelaan John van harte proficiat met zijn priesterwijding en eerste H. Mis in de kerk van zijn thuisdorp. Ook zijn ouders, broer, schoonzus en neefje wensen wij van harte proficiat. Veel mensen uit onze parochies hebben de indrukwekkende vieringen op donderdag 8 april en maandag 12 april via de internetverbinding kunnen volgen. Wij mochten de Indiase sfeer proeven en de levendige kerkgemeenschap ervaren. Als de reis goed verloopt, is kapelaan John intussen teruggekeerd, maar zit hij nog in quarantaine. Daarna zal hij de eerste HH. Missen en een Marialof vieren in de drie kerken van onze parochies. U bent van harte welkom.

Vanwege de nog geldende coronamaatregelen dient u te reserveren voor één van de HH. Missen of het Marialof, via het parochiekantoor (info@parochiesintpieter.nl), omdat het aantal plaatsen per viering beperkt is.

Vieringen en gelegenheid tot feliciteren
*  Eerste H. Mis in de basiliek van Onze Lieve Vrouw op zondag 2 mei 2021 om 11.00 uur; aansluitend gelegenheid om te feliciteren in de kruisgang
*  Plechtig Marialof met vespers in de basiliek van Onze Lieve Vrouw op zondag 2 mei 2021 om 15.00 uur; aansluitend gelegenheid om te feliciteren in de kruisgang
*  Eerste H. Mis in de kerk van St. Pieter beneden op zondag 9 mei 2021 om 9.45 uur; aansluitend gelegenheid om te feliciteren in de kerk
*  Eerste H. Mis in de kerk van St. Pieter op de berg op zondag 16 mei 2021 om 9.45 uur; aansluitend gelegenheid om te feliciteren in de kerk.

Cadeau
Bij de priesterwijding en eerste HH. Missen van onze kapelaan hoort ook een geschenk. Uit de nalatenschap van onze oud-assistent Mgr. Dr. Ben Janssens z.g. mogen wij kapelaan John diens kelk en pateen overdragen. Hij is oud-student van docent Ben Janssens en is erg blij dat hij nu diens kelk en pateen mag ontvangen.
Als parochies zouden wij kapelaan John graag een goede nieuwe fiets aanbieden. Mogen wij u uitnodigen om bij te dragen aan dit feestgeschenk? U kunt uw gave overmaken naar de bankrekeningen: NL41 SNSB 0858 2429 07 t.n.v. Parochie H. Petrus onder vermelding van ‘geschenk kapelaan John’; of NL54 ABNA 0576 1185 75 t.n.v. RK PAR O.L.Vrouw onder vermelding van ‘geschenk kapelaan John’.

Pastoor Jan Vries, het pastorale team en de kerkbesturen Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter