Op dinsdag 29 mei, om 20:00 uur, Grote Bidweg met het beeld van de Sterre der Zee, volgens de eeuwenoude route.