Barmhartigheid
De Verdiepingscommissie van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee organiseert op dinsdag 31 mei a.s. een bezinningsavond over één van de vele titels die Maria draagt, namelijk ‘Moeder van Barmhartigheid’. Tijdens deze bezinningsavond zal onder meer worden gereflecteerd over de vraag wat barmhartigheid voor ons betekent en hoe daaraan in ons dagelijks leven concreet gestalte kan worden gegeven.
Pastoor Vries is de gastspreker.

Graag aanmelden, uiterlijk vrijdag 20 mei, per e-mail bij LucVosters@ziggo.nl. Telefonische aanmelding is mogelijk via 06 819 11 641.