Tijdens de H. Mis op zondag 30 oktober om 11:30 uur worden alle overledenen van het afgelopen jaar herdacht.
Familie van de overledenen zijn hiervoor speciaal uitgenodigd.