Actie Kerkbalans 2022

In de eerste week van februari krijgen parochianen per brief een persoonlijke uitnodiging om ook in 2022 onze parochie geldelijk te ondersteunen.
In deze coronatijd waren ook in de kerk aanzienlijk minder inkomsten.
Met “Geef vandaag voor de kerk van morgen” laat u merken dat u geeft om uw kerk!

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

U kunt Uw bijdrage storten op rekeningnummer
NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. RK O. L. Vrouwe Tenhemelopneming
met vermelding van: Kerkbijdrage 2022

Hieronder de brief:

Brief actie kerkbalans OLV-STP 2022