Lezing: “Omgaan met God”

‘Omgaan met God’, is het thema van de lezing die zal worden gehouden op dinsdag 8 mei 2018 in de Parochiezaal van de Onze Lieve Vrouw, Stokstraat 46A.

Het boek ‘Geduld met God’ van de Tsjechische priester, theoloog, filosoof en psycholoog Tomáš Halík (1948) biedt een kapstok om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Spreker is HEH. mgr. drs. A.G.M. Franssen. Mgr. Franssen maakt als vicaris van het Bisdom Roermond deel uit van het dagelijks bestuur van het bisdom. Hij draagt als speciale portefeuille de zorg voor oudere en zieke priesters en diakens. Ook is hij door emeritus bisschop Frans Wiertz benoemd tot erekannunik van het Kathedraal Kapittel van Roermond.

Namens de Verdiepingscommissie van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee is iedereen van harte uitgenodigd voor deze lezing.

De lezing zal bestaan uit een inleiding, met na de pauze gelegenheid tot het stellen van vragen en verdere wisseling van gedachten.

Het programma ziet er als volgt uit:

19:30 – 19:45 uur Ontvangst met koffie en thee

19:45 – 20:30 uur Inleiding door mgr. Franssen (eerste gedeelte)

20:30 – 20:45 uur Pauze

20:45 – 21:15 uur Vragen / discussie (tweede gedeelte)

21:15 – 21:30 uur Afsluiting

Om organisatorische redenen verzoek om uiterlijk vrijdag 4 mei aanstaande aan te melden, per e-mail naar LucVosters@ziggo.nl. Telefonische aanmelding is mogelijk via 06 819 11 641.