Latijnse Hoogmis
met zang door het Basilicakoor:
Missa Sancti Josephi (Flor Peeters)

dirigent: Hans Leenders
orgel: Sjef Streukens