Op woensdag 4 november 2015 om 20.00 uur hopen we weer veel parochianen te ontmoeten in het Pieterkelderke. Dan is de tweede parochieavond over “Huwelijk en Gezin”, het thema dat door paus en bisschoppen behandeld wordt op de synode in Rome. De kerk houdt de waarden van huwelijkstrouw en eerbied voor het leven hoog. Maar niet alle mensen kunnen eraan beantwoorden. Door omstandigheden en menselijk falen. Daarom pleiten de paus en veel bisschoppen voor barmhartigheid. Het is spannend wat de uitkomst van de synode zal zijn.
Op 4 november is die bekend. Pastoor B. Janssens, theoloog zal er ons over vertellen op die avond.

De eerste avond in het voorjaar over dit onderwerp gaf dhr. P. Flaton. Hij gaf toen een uitstekende inleiding op deze synode.
U bent weer welkom op 4 november. Het is voor ons fijn om te weten of u komt i.v.m. koffie en klaarzetten van stoelen.
Een telefoon of mail naar het parochiekantoor Sint-Pieter is voldoende (321 46 94 of st.pieter@freeler.nl). Van harte welkom!

Pastoor Frans Delahaye