10:00 uur: Hoogmis ter ere van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming

Na de Hoogmis: Slevrouwetuurtsjes