Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming – 15 aug 2019

Door de jaren heen is het bijwonen van deze mis een traditie, die pelgrims vanuit de wijde omgeving naar Maastricht doen komen om Maria te vereren. Het genadebeeld van de Sterre der Zee wordt door het Dragersgilde van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee en begeleid door de Broederschap van Onze Lieve Vrouw ter verering voor in de kerk geplaatst.

Tijdens de viering, die om 10.00 uur begint, wordt de “Kroetwusj” gezegend en kan ieder een paar takjes meenemen. Volgens de overlevering moeten deze in huis opgehangen worden om te drogen. Bij onweer moet men stukjes kruid verbranden om het gevaar van blikseminslag te bezweren. Om de viering feestelijk af te sluiten nodigt Pastoor Vries en het kerkbestuur u allen uit om in de Kruisgang en bij goed weer in de Pandtuin, onder het genot van een kopje koffie en een Slevrouwetuurtsje elkaar te ontmoeten. Deze welbekende Slevrouwetuurtsjes worden wederom door bakkerij Lemmens geleverd. Gevraagd wordt voor een vrijwillige bijdrage voor de aanstaande restauratie van de Sterre de Zee kapel. U bent van harte uitgenodigd.

Marianne van de Ven-Hesemans