Lezing over Christenen in het Heilig Land

Op dinsdag 12 februari 2019, om 19.30 uur, zal door dhr. Joris van Voorst tot Voorst van Kerk in Nood een lezing worden gehouden over de christenen in het Heilig Land. De lezing zal worden gehouden in de Parochiezaal van de Onze Lieve Vrouw, Stokstraat 46A.

De christenen in het Heilig Land moeten een leven leiden dat aan alle kanten klem zit. Niet alleen religieus, maar ook economisch, sociaal, cultureel en politiek. Door toenemende druk vanuit de Israëlische overheid en islamisering emigreren christenen massaal. De heer Van Voorst tot Voorst legt de oorzaken en de gevolgen van deze ontwikkeling uit.

Gelukkig zijn er organisaties en instellingen die de christenen in het Heilig Land een helpende hand bieden. Het is van cruciaal belang dat deze mensen zich gesteund weten, niet alleen financieel en economisch, maar ook moreel door gebed en andere uitingen van verbondenheid.

Kerk in Nood is zo’n organisatie. Daarom zal Kerk in Nood na afloop van de lezing een collecte houden. Met een financiële bijdrage kunnen wij blijk geven van onze verbondenheid met onze broeders en zusters in Christus in het Heilig Land, het land waar het ooit allemaal begon, het land dat de bakermat is van ons christelijk geloof.

Namens de Verdiepingscommissie van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee zijn ook onze parochianen bij deze lezing uitgenodigd. Wel uiterlijk vrijdag 8 februari aanstaande aanmelden onder vermelding van het aantal personen waarmee u aanwezig zult zijn, per e-mail naar LucVosters@ziggo.nl, of telefonisch 06 819 11 641.