Met ingang van 1 juli 2020 kunnen een onbepaald aantal gelovigen deelnemen aan de H.H. Missen, maar steeds zodanig dat de anderhalve meter afstand wordt bewaard (behalve bij gezinnen en koppels). In onze kerken zijn op de banken witte stippen aangebracht, waar mensen kunnen gaan zitten. Daardoor wordt de juiste afstand gegarandeerd. Er zullen altijd voldoende plaatsen zijn. U bent dus van harte welkom, met inachtneming van de gewone  voorzichtigheidsmaatregelen (afstand houden, handen reinigen, hoesten en niezen in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes, thuis blijven bij verkoudheidsklachten en/of verhoging). Onze bisschoppen voegen eraan toe: “Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.”

Omdat reserveren in onze situatie ondoenlijk is, zullen wij het als volgt doen: bij binnenkomst in de kerk noteert u uw naam op een lijst. Dit heeft slechts tot doel om achteraf te kunnen traceren wie aanwezig waren, wanneer onverhoopt besmettingen plaatsvinden.

U kunt bij binnenkomst in de kerk uw handen ontsmetten met een ontsmettingsmiddel. Tijdens de vieringen dienen alle vormen van direct lichamelijk contact te worden vermeden.

Tijdens de H.H. Missen is voorlopig geen samenzang. Wanneer en hoe koorzang weer mogelijk zal zijn, is momenteel nog niet duidelijk. Muziek en zang worden verzorgd door een organist, cantor, solist of musicus.

Bij het ter communie gaan dient de voorgeschreven afstand van anderhalve meter in acht genomen te worden. Er is alleen handcommunie mogelijk.

Ook voor een kerkelijke uitvaart, een huwelijksviering en een doopviering gelden de bovenstaande aantallen en regels.

U kunt altijd de H. Mis volgen via de live-streaming op de website van Onze Lieve Vrouw, op weekdagen om 9.30 uur en op zondagen om 8.45 en 11.00 uur (www.sterre-der-zee.nl/uitzendingen). 

Wij zijn blij u weer te mogen begroeten in onze kerken. Welkom!

Pastoor Jan Vries