Vanaf Pasen is onze Schatkamer weer open voor bezoek.
Een mooie gelegenheid om de nieuwste aanwinsten te komen bewonderen.
Wij hebben namelijk onlangs van de Matthijskerk, met toestemming van het bisdom, enkele waardevolle historische objecten van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee in bruikleen gekregen, die nu staan tentoongesteld in de schatkamer:

– een wandkleed, vervaardigd omstreeks 1700, met de afbeelding van Maria als Sterre der Zee,
– een plaquette van de Sterre der Zee, 18e eeuw, van de zilversmid Dionysius Nijst, eveneens met een afbeelding van de Sterre der Zee,
– de bekroning van een ceremoniestaf, 18e eeuw, waarop een Maria met kind,
– een flambouwplaat van de Broederschap van de Sterre der Zee, vervaardigd in 1728-1730 door de Maastrichtse zilversmid Pieter de Bor.

Deze objecten zijn waarschijnlijk aan de Matthijskerk gegeven in 1804, toen de beeltenis van de Sterre der Zee door de bisschop van Luik aan de Sint-Nicolaas werd toebedeeld.

Openingstijden van Pasen t/m Allerheiligen:
– dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 – 16.00 uur
– zaterdag van 11.00 – 16.00 uur
– zondag van 13.00 – 17.00 uur
– maandag gesloten!

Toegangsprijzen
Volwassenen: € 3,00
Kinderen tot 12 jaar : € 1,00
65+-pas: € 2,00
Groepen: op afspraak