Vanaf de eerste zondag van de Advent wordt in de kerken in Nederland en Vlaanderen de tekst van het Onze Vader in de liturgie aangepast. De bisschoppenconferenties van beide landen hebben daartoe besloten.

De bisschoppen zijn van mening dat binnen hetzelfde taalgebied voor hetzelfde gebed ook dezelfde woorden gebruikt moeten worden.
Voorheen waren er een paar verschillen tussen het Vlaamse en het Nederlandse Onze Vader. De verandering is overigens beperkt en zit ‘m vooral in de laatste zinnen.

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden
ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in
beproeving,
maar verlos ons
van het kwade.