Achtergrond

Kort na het besluit van de Nederlandse Bisschoppen over de beperking van het aantal bezoekers (max. 30) bij kerkdiensten (9-10-2020) heeft de Nederlandse Regering de maatregelen per 14-10-2020 aangescherpt en is, vooralsnog voor de duur van vier weken, een gedeeltelijke lockdown van kracht om besmettingen terug te dringen.

Het kerkbestuur heeft zich beraden op de vraag, wat kan en wat niet kan in deze gedeeltelijke lockdown periode. In deze notitie zetten wij de beleidslijn hiervoor uit.

 

Bijwonen H. Mis in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw

Met ingang van 12 oktober 2020 mogen maximaal 30 gelovigen aan een H. Mis in de basiliek van Onze Lieve Vrouw en de kerken van St. Pieter deelnemen (exclusief degenen die een functie bij de H. Mis vervullen), daardoor is reservering nodig voor de H. Missen op zaterdag en zondag.
Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid.

Reserveren voor de deelname aan een H. Mis op zaterdag of zondag kan bij het parochiekantoor, liefst per mail (info@parochiesintpieter.nl) of telefonisch tijdens openingstijden (043-3214694), uiterlijk vrijdag vóór 12.00 uur.

Als een H. Mis ‘vol’ is, krijgt u bericht en een doorverwijzing naar een andere H. Mis.

In het algemeen wijzen wij u nog eens op: de anderhalve meter regel, handen reinigen, hoesten en niezen in de ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes, thuis blijven bij verkoudheidsklachten en/of verhoging. “Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.”

In het weekend worden kerkgangers ontvangen door een gastheer/gastvrouw die als deurwacht fungeert, de aanmelding checkt en vraagt de gezondheidsmaatregelen in acht te nemen.

U kunt ook altijd de H. Mis volgen via de livestreaming op de website van Onze Lieve Vrouw (www.sterre-der-zee.nl/uitzendingen).

Voor het bijwonen van een H. Mis op doordeweekse dagen is reserveren niet nodig. Wel wordt bezoekers gevraagd om hun naam en telefoonnummer te vermelden op de presentielijst bij de ingang.

 

Verantwoord gebruik van de Basiliek en nevenruimten

Basiliek
Voor de komende gedeeltelijke lockdown-periode zal de Basiliek buiten de tijden van de H. Missen alleen open zijn voor privébezoek. Dit betekent, dat concerten, rondleidingen en evenementen in deze periode geen doorgang vinden.

Kapel
De kapel van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee is dagelijks geopend. Bezoek is mogelijk, evenals het aansteken van kaarsen.

Parochiehuis
Het parochiehuis, ingang Stokstraat 46a, is alleen toegankelijk voor mensen in functie. Hun wordt gevraagd bij binnenkomst naam en tijd van aankomst en vertrek in te vullen op de presentielijst.

Vorenstaande betekent, dat de ‘stamtafel’ in de hal van het parochiehuis in deze periode niet gebruikt wordt voor koffiedrinken en informeel overleg.

Parochiezaal
Gedurende de gedeeltelijke lockdown-periode is de parochiezaal gesloten. Dit betekent dat in deze perioden alleen kleine religieuze vieringen (max. 20 personen) kunnen plaatsvinden, zoals Anglicaanse Kerk op zondag; Neocatechumenale Weg op zaterdagavond.

Er worden in deze periode geen vergaderingen en andere bijeenkomsten gehouden. In overleg met huurders zal een oplossing gezocht worden.

Accueil
De accueil is gedurende de gedeeltelijke lockdown-periode gesloten.

Gastheer/gastvrouw/audiotour
In de periode van de gedeeltelijke lockdown is geen gastheer/gastvrouw aanwezig en kan geen gebruik worden gemaakt van de audiotour.

Crypte / kruisgang / pandhof
De crypte, de kruisgang en de pandhof zijn gesloten gedurende de gedeeltelijke lockdown-periode.

 

Kerkbestuur Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming