Puur Luiks chauvinisme

Luikenaren zijn grote chauvinisten. Zij menen dat Luik de mooiste stad van de wereld is, en ze zijn er ook trots op. Maastrichtenaren doen in chauvinisme niet onder. Maastricht ís nu eenmaal de mooiste stad van de wereld, dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. En Luikse Maastrichtenaren ? Die hebben het chauvinisme dubbel. En Luikse Maastrichtenaren, die waren er heel veel. De stad was eeuwenlang tweeherig, en dat betekende dat de inwoners ofwel Luikenaren waren ofwel Brabanders. Natuurlijk, je was bovenal Maastrichtenaar, maar tegelijk ook Luikenaar of Brabander.

Dat gold ook voor de twee grote kerken in de stad, de Sint-Servaas en de Onze Lieve Vrouw. De Servaas was van de Brabantse kant, en de Onze Lieve Vrouw van de Luikse kant. De Onze Lieve Vrouw was in Maastricht dus de Luikse kerk. De prins-bisschop van Luik was  mede-heer (mede-soeverein) van Maastricht, en wanneer hij voor officiële gelegenheden naar de stad kwam, ging hij niet naar de Servaas, maar naar de Onze Lieve Vrouw. Dat was immers de Luikse kerk.

Om dat nog eens duidelijk te laten zien, besloten de kanunniken zo rond het jaar 1150 om dat ook in de architectuur van de kerk weer te geven. De absis van het priesterkoor en de twee torens aan de achterkant van de kerk werden afgebroken, en men bouwde een geheel nieuwe kooromgang, met prachtige gebeeldhouwde kapitelen, en twee nieuwe toren. Het is de kooromgang die er nog altijd staat, en zijn de toren die er nog altijd staan … althans de zwaar gerestaureerde opvolgers. En nu komt het. Die kooromgang lijkt als twee druppels water op de kooromgang van de toenmalige kathedraal van Luik, die in 1188 is afgebrand. Men heeft inderdaad de kathedraal van Luik gewoon nagebouwd. Dat heet een ‘architectuur-copie’. Iedereen die de kerk binnenkwam, kon met één oogomslag zien, dat de kerk een Luikse kerk is. Puur Luiks chauvinisme dus. Maar daarmee hebben de kanunniken ons wel een van de mooiste kunstwerken van bouwkunst en beeldhouwkunst van Europa nagelaten. En die waardering heeft niets met chauvinisme te maken, want het is gewoon zo. Europese top.