110 of 54 items

Gezocht: nieuwe medewerkers voor de Accueil in de Slevrouwe!

by Tinie Willems-Peters

De Accueil, het winkeltje in de westcrypte, waar u kaarten en diverse devotionalia kunt kopen, is nu te vinden in de kruisgang. Helaas is de kruisgang en het winkeltje nu tijdelijk gesloten vanwege de coronamaatregelen. Als het weer open is, zouden we de Accueil graag op alle werkdagen, ’s-morgens en ’s-middags, willen bemannen/bevrouwen. Daarvoor heeft […]

Maatregelen i.v.m. Covid-19 R.-K. Kerk blijven onverminderd van kracht

by Tinie Willems-Peters

De persconferentie die het kabinet op dinsdag 3 november heeft gehouden over de maatregelen in verband met Covid-19, geeft geen aanleiding tot wijzigingen voor de R.-K. Kerk. De bestaande maatregelen blijven onverminderd van kracht. Dat betekent voorlopig nog steeds niet meer dan 30 gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren, geen samenzang en verder alle andere […]

De mogelijkheden van Slevrouwe in tijden van Corona -aangescherpte maatregelen per 14 oktober 2020- (reserveren H. missen)

by Tinie Willems-Peters

Achtergrond Kort na het besluit van de Nederlandse Bisschoppen over de beperking van het aantal bezoekers (max. 30) bij kerkdiensten (9-10-2020) heeft de Nederlandse Regering de maatregelen per 14-10-2020 aangescherpt en is, vooralsnog voor de duur van vier weken, een gedeeltelijke lockdown van kracht om besmettingen terug te dringen. Het kerkbestuur heeft zich beraden op […]

Nieuwe afspraken kerkbezoek i.v.m. coronamaatregelen

by Tinie Willems-Peters

Met ingang van 12 oktober 2020 mogen maximaal 30 gelovigen aan een H. Mis in de basiliek van Onze Lieve Vrouw en de kerken van St. Pieter deelnemen (exclusief degenen die een functie bij de H. Mis vervullen), daardoor is reservering weer nodig! Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen […]

Eerste H. Communie te volgen via livestream

by Tinie Willems-Peters

Eerste H. Communie – 4 oktober 2020 Op zondag 4 oktober om 10.00 uur ontvangen 21 communicanten in de kerk van Sint Pieter Beneden hun eerste H. Communie. Het kerkbestuur van Sint Pieter heeft het mogelijk gemaakt dat u via livestream kunt meevieren: https://www.leonvanlier.nl/content/communie-st-pieter/  

Ziekenzalving – 11 september 2020

by Tinie Willems-Peters

Vrijdag 11 september 2020 werd in de kerk van St. Pieter Beneden, zoals voorgaande jaren, het sacrament van de Ziekenzalving toegediend aan mensen, die door ziekte of ouderdom verzwakt zijn en wat kracht/genade van “Boven” kunnen gebruiken. Vanwege het Coronavirus werd het sacrament toegediend middels een wattenstaafje. In dit sacrament  kunnen mensen ervaren dat ze […]

Pelgrimstocht Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee gaat niet door

by Tinie Willems-Peters

In overleg met pastoor Vries hebben we helaas moeten besluiten om de pelgrimstocht Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, van Voerendaal naar Maastricht, dit jaar niet te laten doorgaan. De reden voor deze annulering is de corona-uitbraak en de daarbij door de overheid vastgestelde maatregelen. Het is in de praktijk moeilijk om de corona-regels met […]

H. Vormsel

by Tinie Willems-Peters

Het toedienen van het H. Vormsel zal niet plaatsvinden op zaterdag 21 november 2020, maar wordt verschoven naar een nader te bepalen datum in 2021.

Zomerrooster voor de zondagsmissen definitief

by Tinie Willems-Peters

Beste parochianen, vanaf het begin van de zomervakantie 2020 volgen wij in de drie kerken van ons cluster een zomerrooster wat betreft de H.H. Missen op zondag. Nu de zomervakantie ten einde is, hebben wij besloten om het zomerrooster voort te zetten. De tijden en plaatsen voor de H.H. Missen op zondag blijven dus zoals […]