110 of 52 items

De Bidweg immaterieel erfgoed

by Regis de la Haye

De Bidweg van de Sterre der Zee in Maastricht is opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland. De Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee had de Bidweg daarvoor aangemeld. De Bidweg voldoet aan de criteria voor immaterieel erfgoed zoals gesteld in het UNESCO Verdrag ter Bescherming van Immaterieel Erfgoed. Dat heeft het Kenniscentrum […]

Noveengebed voor onze bisschop Harrie Smeets

by Tinie Willems-Peters

Mededeling Bisdom Roermond: Morgen (10 juli) beginnen we met een noveengebed voor onze ernstig zieke bisschop Harrie Smeets. Een noveen is een gebed dat negen opeenvolgende dagen wordt gebeden. We hebben een speciaal gebed hiervoor gemaakt. Dit is te downloaden van onze website. Vanaf volgend week zondag 18 juli is er negen weken achter elkaar […]

Versoepelingen coronamaatregelen vanaf 26 juni 2021

by Tinie Willems-Peters

Versoepelingen coronamaatregelen vanaf 26 juni 2021 Vanaf 26 juni 2021 zijn de coronamaatregelen versoepeld. Voor de deelname aan de vieringen geldt het volgende: Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Concreet betekent dit: bij elke witte stip in de banken kan een persoon of een koppel […]

Gastvrije kerk – gastheer/gastvrouw

by Tinie Willems-Peters

Gastvrije kerk Vanaf 15 juni is er weer een gastheer of gastvrouw aanwezig in de basiliek van Onze Lieve Vrouw. Mensen bezoeken de basiliek om allerlei redenen: sommigen om het prachtige monument en de kerkschatten te bekijken, anderen om een kaarsje bij Maria aan te steken, weer anderen om een moment van stilte te vinden […]

Basilicafonds Maastricht

by Tinie Willems-Peters

Basilicafonds Maastricht Het Basilicafonds Maastricht is een gezamenlijk initiatief van de basiliek van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’, de basiliek van Sint Servaas en het Elisabeth Strouven Fonds. Het is specifiek bestemd voor de instandhouding van de beide beeldbepalende Maastrichtse monumenten. Het Basilicafonds doet een beroep op particulieren en bedrijven om een bijdrage te […]

Zomerrooster voor de zondagsmissen definitief

by Tinie Willems-Peters

Beste parochianen, vanaf het begin van de zomervakantie 2020 volgen wij in de drie kerken van ons cluster een zomerrooster wat betreft de H.H. Missen op zondag. Nu de zomervakantie ten einde is, hebben wij besloten om het zomerrooster voort te zetten. De tijden en plaatsen voor de H.H. Missen op zondag blijven dus zoals […]