2008 03 processie 034

De Broederschap van Onze Lieve Vrouw is een van de oudste broederschappen van Maastricht. De broedermeesters rekenen het zich tot een eer de Mariadevotie te bevorderen en de Sterre der Zee als erewacht te mogen begeleiden.

Bij de Franciscanen bestond al een broederschap in 1614, toen paus Paulus V haar met aflaten begunstigde. De eerste leden waren paters Minderbroeders, want in hun kerk stond van oorsprong het genadebeeld van de Sterre der Zee. Zie: de geschiedenis van het genadebeeld van de Sterre der Zee.

De huidige broederschap gaat terug op een interparochiƫle vereniging, die in 1714 in de St. Nicolaaskerk werd opgericht onder de titel Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, met het doel de verering van Maria in Maastricht luister bij te zetten. Sinds het beeld van de Sterre der Zee in 1804 naar de Nicolaaskerk, en in 1837 naar de Onze Lieve Vrouwekerk is overgebracht, heeft de Maria-verering zich toegespitst op de devotie van dit genadebeeld. Hoogtepunten zijn voor de Broederschap het feest van Tweede Paasdag en het feest van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen (8 december).

In 2014 bestond de Broederschap 300 jaar. Een verslag van dit jubileum, dat samenviel met het 600 jarig bestaan van de devotie tot het Genadebeeld van O.L. Vrouw Sterre der Zee, vindt u HIER

 

Door het jaar neemt de Broederschap deel aan de Maria-Mis van zaterdagochtend 9:30 uur en verzorgen haar lectoren daarbij de lezingen uit de Heilige Schrift. Verder neemt zij deel aan de escorte van het genadebeeld in processies, en bevordertbroederschapsdz zij de bidweg. Ook zorgt de Broederschap ervoor dat de eerste kaars bij de ‘Sterre der Zee’ iedere dag namens haar wordt aangestoken.

Secretaris van de broederschap is:
R(oland) Houben
Salvador Allendedomein 3
6229 HW Maastricht
tel. 043-3613056
e-mail: secretaris@broederschapsterrederzee.nl

De broederschap van Onze Lieve Vrouw heeft ook een Gebedskring. Deze Gebedskring is ontstaan uit een initiatief van de Broederschap, en bestaat uit mensen uit Maastricht en de wijde (Eu)regio. Voor deze gebedskring kunnen zich zowel heren als dames aanmelden.

 

Verslag van de verrichtingen onzer Broederschap over het jaar 2016, uitgebracht door het Bestuur, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement van 31 augustus 2006 .

KLIK HIER: Jaarverslag Broederschap 2016