2008 03 processie 034

De Broederschap van Onze Lieve Vrouw is een van de oudste broederschappen van Maastricht. De broedermeesters rekenen het zich tot een eer de Mariadevotie te bevorderen en de Sterre der Zee als erewacht te mogen begeleiden.

Hoogtepunten zijn voor de Broederschap het feest van Tweede Paasdag en het feest van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen (8 december).

Door het jaar neemt de Broederschap deel aan de Maria-Mis van zaterdagochtend 9:30 uur en verzorgen haar lectoren daarbij de lezingen uit de Heilige Schrift. Verder neemt zij deel aan de escorte van het genadebeeld in processies, en bevordertbroederschapsdz zij de bidweg. Ook zorgt de Broederschap ervoor dat de eerste kaars bij de ‘Sterre der Zee’ iedere dag namens haar wordt aangestoken.

Secretaris van de broederschap is:
R(oland) Houben
Salvador Allendedomein 3
6229 HW Maastricht
tel. 043-3613056
e-mail: secretaris@broederschapsterrederzee.nl

De broederschap van Onze Lieve Vrouw heeft ook een Gebedskring. Deze Gebedskring is ontstaan uit een initiatief van de Broederschap, en bestaat uit mensen uit Maastricht en de wijde (Eu)regio. Voor deze gebedskring kunnen zich zowel heren als dames aanmelden.

Verslag van de verrichtingen onzer Broederschap over het jaar 2016, uitgebracht door het Bestuur, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement van 31 augustus 2006 .

KLIK HIER:
Jaarverslag Broederschap 2016
Balans Broederschap 2015
Jaarkalender Broederschap 2017
Kapitaalsvergelijking 2015
Meerjarenbeleidsplan Broederschap 2016-2020