Enkele jaren geleden luidde de ‘Broederschap van de Heilige Jozef van de Goede Dood’ de noodklok: een eeuwenoude traditie dreigde verloren te gaan. De vergrijzing eiste haar tol. Nu wordt het tij gekeerd en wordt gewerkt aan de vernieuwing en verjonging van de Broederschap.

Een groep van 15 enthousiaste, jonge parochianen gaat nieuw leven blazen in de inmiddels meer dan 350 jaar oude Broederschap. In 2008 werd die groep, die haar oorsprong vindt bij scouting Sint Gerlach op Sint Pieter, voor het eerst gevraagd om uit te helpen met het dragen van de ‘hemel’ tijdens de processie op de tweede paasdag door het Stokstraatkwartier. Iedereen vond dit een mooie manier om de huidige Broederschap te ondersteunen en om een traditie in leven te houden. Op 19 maart 2009 vond vervolgens de officiële installatie plaats en werden alle dragers lid van de Broederschap.

Nu, enkele jaren later, vindt deze jonge groep dat het tijd wordt voor een volgende stap. Zo wordt er gekeken naar nieuwe kleding, om een betere link te leggen tussen de oude en jonge generatie en worden de deuren open gezet voor nieuwe leden. De leden van de broederschap streven ernaar om elkaar en de kerk daar waar mogelijk te ondersteunen en om tradities voort te zetten. In het bijzonder bestaan de activiteiten uit de begeleiding van het Allerheiligste tijdens de processie door het Stokstraatkwartier op tweede paasdag, het tonen van het Jozefbeeld en de viering van de St. Jozefdag op 19 maart.

Met een moderne en hedendaagse visie, op de grondslagen waarmee de Broederschap in 1655 werd opgericht, hoopt de Broederschap St. Jozef de basiliek van Onze Lieve Vrouw te kunnen bijstaan en zichzelf te verzekeren van een mooie toekomst. Heeft u interesse en lijkt het u leuk om een bijdrage te leveren aan deze groep dan horen we dat graag. Veel handen maken immers licht werk.
U kunt ons contacteren via het mailadres van de parochie: info@sterre-der-zee.nl

Kamiel en Jeroen
van de Broederschap St. Jozef