In het sacrament van de Biecht, tegenwoordig bij voorkeur genoemd het Sacrament van Boete en Verzoening, verkrijgt men van Christus, door de priester, vergeving van zonden. Dit sacrament geeft de mens genezing, en de kans een nieuw begin te maken.

Iedere zaterdagmorgen, van 11:00 tot 12:15 uur, zijn verschillende priesters in de kerk aanwezig voor het bedienen van het Sacrament der Verzoening. Men kan het ook na afspraak op de pastorie of thuis ontvangen, en voor of na de Engelse Mis op zaterdagavond in verschillende talen.

Zie ook de Internet-site: www.boetesacrament.nl