De Bidweg van de Sterre der Zee in Maastricht heeft een zeer oude geschiedenis. Ze is vijf eeuwen geleden ontstaan bij de paters Franciscanen, die traditioneel op Paasmaandag, vanuit hun klooster aan de Sint-Pieterstraat (het huidige archiefgebouw) een grote processie hielden met het Mariabeeld, dat later Sterre der Zee werd genoemd.

De Bidweg is een route langs een aantal straten in Maastricht die men al biddend aflegt. De Bidweg begint bij het beeld Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee en eindigt daar ook.

De Bidweg wordt sindsdien altijd via dezelfde route gelopen. Het tracé is slechts één keer aangepast, toen de Franciscanen vanaf 1700 hun nieuwe klooster aan de huidige Minderbroedersberg betrokken.
Men kan de Bidweg alleen lopen, in stilte. Wanneer het beeld van de Sterre der Zee meegedragen wordt, spreekt men van een “Grote Bidweg”. De Bidweg wordt nog altijd gelopen, nog altijd volgens dezelfde route, en behoort daarmee tot het religieus-cultureel erfgoed van Maastricht.

De Broederschap van Onze Lieve Vrouw heeft onlangs een handig boekje uitgegeven op broekzakformaat, met daarin de route van de Bidweg en de beelden langs de Bidweg.

Kortgeleden is ook een boek over de geschiedenis van de Bidweg verschenen, van de hand van onze diaken, Régis de la Haye.

Beide publicaties zijn verkrijgbaar bij het Accueil van onze basiliek, zodra dat weer open is.