Beperkte verruiming Covid-19 maatregelen in de R.K. Kerk met ingang van 29 april 2021

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid  en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.

Voor de kerken binnen het cluster Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter betekent dit het volgende:

Met ingang van 29 april 2021 mogen maximaal 50 gelovigen aan een viering in de basiliek van Onze Lieve Vrouw, 45 gelovigen aan een viering in de kerk van St. Pieter Beneden en 30 gelovigen in de kerk van St. Pieter op de Berg deelnemen (exclusief degenen die een functie bij de viering vervullen).

Voor de deelname aan een H. Mis op zaterdagavond of zondag is reservering nodig (voor een viering op weekdagen is geen reservering nodig). Reserveren dient te gebeuren bij het parochiekantoor, liefst per mail (info@parochiesintpieter.nl) of telefonisch tijdens openingstijden (043-3214694), uiterlijk vrijdag vóór 12.00 uur.

Als een H. Mis ‘vol’ is, krijgt u bericht en een doorverwijzing naar een andere H. Mis.

Bij een uitvaart mogen 100 mensen aanwezig zijn, mits de ruimtecapaciteit van de kerk dit aantal toelaat.  De aanwezigen moeten op anderhalve meter van elkaar zitten bij de witte stippen op de banken. Voor de kerken binnen het cluster Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter betekent dit: bij een uitvaart in de basiliek van Onze Lieve Vrouw kunnen 100 mensen aanwezig zijn, bij een uitvaart in de kerk van St. Pieter Beneden 80 mensen, bij een uitvaart in de kerk van St. Pieter Boven 70 mensen.

Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. In het algemeen wijzen wij u nog eens op: de anderhalve meter regel, handen reinigen, hoesten en niezen in de ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes, thuis blijven bij verkoudheidsklachten en/of verhoging. “Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.”

U kunt ook altijd de vieringen in de basiliek van Onze Lieve Vrouw volgen via de livestreaming op de website van Onze Lieve Vrouw (www.sterre-der-zee.nl/uitzendingen).