Basilicafonds Maastricht

Het Basilicafonds Maastricht is een gezamenlijk initiatief van de basiliek van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’, de basiliek van Sint Servaas en het Elisabeth Strouven Fonds. Het is specifiek bestemd voor de instandhouding van de beide beeldbepalende Maastrichtse monumenten.

Het Basilicafonds doet een beroep op particulieren en bedrijven om een bijdrage te leveren aan het behoud van de basilieken. Draagt u

deze historische gebouwen een warm hart toe en wilt u een bijdrage leveren aan het onderhoud van een van de gebouwen, dan is uw gift meer dan welkom. Voor meer informatie en/of donaties zie https://olvkerk.basilicafonds.nl/